пост-изложба фотки – СТРАТЕГИИ НА СЕЌАВАЊЕТО #1

СТРАТЕГИИ НА СЕЌАВАЊЕТО #1

СТРАТЕГИИ НА СЕЌАВАЊЕТО #1  06.06.2012

Владимир Лукаш 1984, 2012, инкџет принт, 78 x 50

Владимир Лукаш, 1984, 2012, инкџет принт, 78 x 50

Славица Јанeшлиева Тихиот, 2012 интеракција

Славица Јанeшлиева, Тихиот, 2012, интеракција

Симон Узуновски Енергија, 1976-2012, (дело во процес), прехрамбени производи и две торбички за пазарење, променливи димензии

Симон Узуновски, Енергија, 1976-2012, (дело во процес),
прехрамбени производи и две торбички за пазарење, променливи димензии

Зоран Попоски Хонг Конг, 21 мај 2012 г., 14:06 ч., 2012, дигитална фотографија, 21 x 30 cm

Зоран Попоски, Хонг Конг, 21 мај 2012 г., 14:06 ч.,
2012, дигитална фотографија, 21 x 30 cm

Јане Чаловски 1. Master Plan (визуелна читанка за макетата на Кензо Танге за Скопје), 2008,публикација во лимитирана едиција, издавач Манифеста 7 и Идеалист, 24,5 x 19 см

Јане Чаловски, Master Plan (визуелна читанка за макетата на Кензо Танге за Скопје),
2008, публикација во лимитирана едиција, издавач Манифеста 7 и Идеалист, 24,5 x 19 см

Јане Чаловски, 4 цртежи, туш на хартија, 24 x 18 см 1. Разбирањето е секогаш делумно 2. Соговорник 3. Проекционен поглед 4. Разбирливост/ превод истражуање на конфликт

Јане Чаловски, 2011, 4 цртежи, туш на хартија, 24 x 18 см
1. Разбирањето е секогаш делумно / 2. Соговорник / 3. Проекционен поглед
4. Разбирливост/ превод истражуање на конфликт

Љубиша Камењаров, МемориАј, 2012 комбинирана техника, 33 x 19, 21 x 2

Љубиша Камењаров, МемориАј, 2012, комбинирана техника, 33 x 19, 21 x 2

Игор Тошевски Соната за К.Г, 2012, дигитални фотографии и рамки, разни димензии

Игор Тошевски, Соната за К.Г, 2012, дигитални фотографии и рамки, разни димензии

Ѓорѓе Јовановиќ Corrupted Minds, 2011, акрил на платно каширано на картон, 40 x 50 см

Ѓорѓе Јовановиќ, Corrupted Minds, 2011, акрил на платно каширано на картон, 40 x 50 см

Филип Јовановски, МУЗЕЈ 27-МИ МАЈ, од колекцијата на семејството Зиновски -Вилиќ,2012, инсталација

Филип Јовановски, МУЗЕЈ 27-МИ МАЈод колекцијата на семејството Зиновски -Вилиќ, 2012, инсталација

ОПА Сандаче за поплаки, 2012 интерактивен објект, 26 x 33 x 13 см

ОПА, Сандаче за поплаки, 2012, интерактивен објект, 26 x 33 x 13 см

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: