ЕПП (Економско Пропагандни Пораки)

Датум: 16. 05. 2012, Среда
Место: Ул. 9ти Мај локал 3, Скопје
Време: 20.00 часот (изложбата ќе трае три дена)

Евтини трикови и шарени лаги; манијакално менување на канали; декафеинска идеологија и брза храна. Бидете оригинални! Бидете моќни! Купете го најновиот производ и уживајте во општетсвото каде парите се мерката на вашиот идентитет…

Популарната култура е нашето секојдневие; од филмови, телевизија, стрипови и реклами до облеката што ја носиме и јазикот што го говориме. Дефинирана како ’уметност на масите’, поп културата придонесе границите помеѓу естетиката на кичот и таа на ’високата уметност’ сосема да избледат.

Во директен судир со консумеризмот и турбо-поп машинеријата, ЕПП е обид да се протолкуваат приказните за верувањето, митовите, иконите и херојските идеали преку кои постојано се реафирмираат вредностите на општестсвото во кое битисуваме.

КООПЕРАЦИЈА се заблагодарува на Иван Пешевски за отстапениот простор.

EPP

Cheap tricks and fancy lies, the obsessive zapping of TV channels, decaffeinated ideology and fast food. Be original! Be powerful! Buy the newest product and enjoy the benefits of a society where wealth determines your identity…

Popular culture is our everyday reality, from movies, television, comics and advertisements to the clothes we wear and the language we speak. Defined as the ‘art of the masses’, pop culture has managed to obliterate the borderline between the aesthetics of kitsch and of high art. In a head on collision with consumerism and turbo Pop, EPP is an attempt to interpret the narratives such as belief, myths, icons and heroic ideals which constantly reaffirm the values of the society in which we exist.

Advertisements

One thought on “ЕПП (Економско Пропагандни Пораки)

  1. Dimitar says:

    Bravo za sinokja. Super bese.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: