800 Револуции во минута: ПОСТ-ИЗЛОЖБА ФОТКИ

11. 04. 2012, Коста Шахов 6, Скопје

24 РЕВОЛУЦИИ ВО СЕКУНДА, 2012, објекти и текст

ФИЛИП ЈОВАНОВСКИ
24 РЕВОЛУЦИИ ВО СЕКУНДА, 2012, објекти и текст

ДЕВОЛУЦИЈА ВО ЛУП, видео, 2012

ОПА 
ДЕВОЛУЦИЈА ВО ЛУП, видео, 2012

ОД ОНАА СТРАНА НА ОЧАЈОТ, 2012, најдени предмети

ИГОР ТОШЕВСКИ
ОД ОНАА СТРАНА НА ОЧАЈОТ, 2012, најдени предмети

FORTUNE COOKIES, 2012, објект и перформанс

ЃОРЃЕ ЈОВАНОВИЌ
FORTUNE COOKIES, 2012, објект и перформанс

ШТО ЧЕКАШ?, 2005, фломастер врз хартија

НИКОЛА УЗУНОВСКИ
ШТО ЧЕКАШ?, 2005, фломастер врз хартија

Фотографии: ОПА

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: